تیزر نمایشگاهی شرکت نیرو تهویه البرز

تیزر نمایشگاهی شرکت نیرو تهویه البرز

تیزر معرفی نمایشگاه اصفهان شرکت نیرو تهویه البرز که توسط تیم تصویربرداری کانون تبلیغاتی نورا انجام شد.

در این تیزر به صورت مستند تصویربرداری و عکاسی تبلیغاتی انجام شده است.

سفارش دهنده: شرکت نیرو تهویه البرز

اجرا: دپارتمان تصویربرداری کانون تبلیغاتی نورا