طراحی بیلبورد آزمون های کانون قلم چی

طراحی بیلبورد آزمون های کانون قلم چی

طراحی بیلبورد آزمون های کانون قلم چی

این طراحی هم به سفارش نمایندگی قلمچی قزوین انجام شده که در کلیه های کلاس ها و آزمون های خود تخفیف ارائه کردند و در بیلبوردهای سطح شهر اکران شدند.