طراحی بیلبورد 28 سالگی کانون قلم چی

طراحی بیلبورد 28 سالگی کانون قلم چی

طراحی بیلبورد 28 سالگی کانون قلم چی

طراحی بیلبورد (تبلیغات محیطی) کانون فرهنگی آموزش (قلمچی) به سفارش نمایندگی استان قزوین انجام گرفت که پس از 28 سال فعالیت اقدام به تبلیغات و ارائه تخفیف کردند.این طراحی در بیلبوردهای سطح شهر قزوین اکران شد.