مصاحبه با دکتر حسام وهیب

مصاحبه با دکتر وهیب

در حاشیه اولین رویداد کارآفرینی استان قزوین یکی از مهمان های این رویداد دکتر وهیب بودند که در این زمینه تیم کانون نورا مصاحبه ای در زمینه کارآفرینی در ایران و همچنین در دانشگاه ها و راه های پیشرفت و توسعه آن صحبت کردند که در ویدیو پایین می بینید.