طراحی لوگو شرکت یونیلور
طراحی لوگو شرکت یونیلور

طراحی لوگو شرکت یونیلور

طراحی لوگو برگزاری رویدادهای ورزشی شرکت یونیلیور ایران به سفارش این شرکت در شهر صنعتی البرز قزوین طراحی شده که در چند مرحله اتود زدن و تاییدیه شرکت به مرحله نهایی اجرا رسیده و پس از آن در بنرها، پوسترها و … استفاده شد.

سفارش دهنده:

شرکت یونیلیور ایران (شهر صنعتی البرز استان قزوین)

تاریخ انتشار:

فروردین 1397

طراحی شده در:

دپارتمان گرافیک کانون تبلیغاتی نورا