رنگ سال ۲۰۲۲ میلادی رسما رونمایی شد.

رنگ سال ۲۰۲۲ میلادی رسما رونمایی شد.

رنگ سال ۲۰۲۲ میلادی رسما رونمایی شد.

رنگ سال ۲۰۲۲ میلادی رسما رونمایی شد.

کمپانی پنتون که بزرگترین شرکت در جهت شناخت رنگ‌هاست، هرسال یک رنگ را به عنوان رنگ سال معرفی می‌کند. این کمپانی رنگی از خانواده بنفش را با نام «very peri» به عنوان رنگ سال ۲۰۲۲ انتخاب کرده است. این شرکت همین‌طور به عنوان تعیین‌کننده غیررسمی رنگ سال، شهرت جهانی دارد.
عکس اول:
عکس دوم:
حتما بخوانید: بهترین تبلیغات های جهان